Mgr. Lucia Šachlová

Narodila som sa v Martine roku 1981, umeniu sa venujem od útleho veku neskor som navštevovala výtvarné kurzy pod vedením PhDr. Petra Klimeka, ktorý sa veĺkou mierou zaslúźil o moje úspešné prijatie na strednú umeleckú školu v Trenčíne / Módne návrharstvo odevov /, už počas štúdia som sa prejavovala individuálnym pohľadom na umenie.

V roku 2005 som vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Konštantína filozofa v Nitre odbor výtvarnej výchovy, ateliér maľby u Mgr. Art Roberta Bielika, ateliér grafiky u Akad. Maliara Jozefa Dobiša a ateliér fotografie u Akad. Maliara Mariána Žilíka.


Výstavy skupinové:

2015 – 2016 Colorida Art Gallery, Lisbon - Portugalsko

2015 Art Prague, 14. ročník veletrhu současného umění, Praha

2013 Hradčanská galerie Josefa Kalouska, Praha

2013 Galerie Kotelna: Festival amatérské tvorby, Říčany

2013 Pragovka: 45 autorů volného uskupení Pragovka, Praha

2013 DOX: I žvýkání je řeč, projekt CharityGums, Praha


Výstavy samostatné:

2016 Crative Gate, Praha

2015 Slovenský dom v Prahe

2014 Coffee imrvére, Praha

2013 Panorama Hotel Prague, Praha

2012 Slovensko-český ART klub, Praha

2011 Restaurace klub techniků, Praha

2011 Restaurace Bukefal, Praha

2010 Panorama Hotel Prague, Praha


1995 - 2005 absolventské výstavy: Martin, Trenčín, Nitra

2003 - 2010 vlastné výstavy: Martin, Nitra, Třinec, Praha


Tel.: +420 721 356 307

Email: lucia@sachlova.com